Horizon 70

  • Posted on: 10 November 2016
  • By: BB composite
Horizon 70

Horizon 70: je luksuzna jahta koja je dizajnirana u Agro-Navis studiju.Antić Dušan je osnivač ove kompanije koja se bavi projektovanjem i dizajnom, ujedno je  odgovoran za dizajn,kao i za projektovanje ovog broda.Naša firma ima veliko iskustvo u radu sa kompozitnim materijalima I kao takve Argo-Navis nas je angažovao za izradu korita broda.

Tehnologija koja je primenjena na ovom projektu je vakum infuzija. Proizvodnja je smeštena u firmi Sapphire Marine iz Omana. Ova vrsta tehnologije  do sada nije rađena u firmi Sapphire Marine. Tako da smo pored izrade korita držali i obuku zaposlenima iz te firme kako bi mogli samostalno raditi ovom tehnologijom.

Kalup korita broda je radila firma Sapphire Marine. Postavljanje materijala staklenog platna (fiberglass) su takođe radili zaposleni iz firme Sapphire Marine. Naša firma je organizovala i kontrolisala radove na koritu broda. 

Dužina korita je 21m dok je povrsina 195m2. Prema veličini i obliku korita ovo je za sada najveći odlivak koji su firme (Sapphire Marine i BB Composite) napravile u vakum infuziji.

 

Horizon 70 ( vacuum infusion ) Horizon 70 ( vacuum infusion )  

Horizon 70 ( vacuum infusion ) Horizon 70 ( vacuum infusion )    

Horizon 70 ( vacuum infusion ) Horizon 70 ( vacuum infusion )

Horizon 70 ( vacuum infusion ) Horizon 70 ( vacuum infusion )

 

Tagovi: