Model "Inovativnog kompozitnog ultralakog aviona dvoseda jedinstvenih karakteristika"

  • Posted on: 3 September 2015
  • By: BB composite
Model Inovativnog kompozitnog ultralakog aviona dvoseda jedinstvenih karakteristika

Nestandardne „Three lifting surface“ konfiguracije sa netipicnim tandem krilom povezanim u integralnu strukturu velike krutosti na savijanje i trupom koji je profilisan tako da daje veliki doprinos uzgonu, obezbedjuje velike aerodinamicke kao i strukturne prednosti u odnosu na klasicnu koncepciju.

Rezultat toga treba da budu sledece performanse:

Duzina 3.85m
Razmah krila 5m
Duzina zaleta pri poletanju 60m
Brzina penjanja 12,5m/s
Max. brzina  Vmax 350km/h
Krst. Brzina Vcr 320km/h
Dolet sa 50l bezolovnog benzina 1600km
Let na napadnim uglovima do 30
Let obezbedjen od pada u STALLING  

Za pogon aviona izabran je Motor BMW BOXER R 1.2 GS  maks. snage 115KS potrošnje 9 l/h bezolovnog benzina na krstarećem režimu

Model datog aviona izradjen je u razmeri od 40% za proveru stabilnosti i u pravljivosti kao i uzgonskih karakteristika. Uradjena ispitivanja modela su potvrdila izuzetnu upravljivost i stabilnost u sirokom dijapazonu polozaja tezista kao i izvanredne uzgonske karakteristike primenjene koncepcije. Slom uzgona je dobijen pri brzini od 50km/h  i  npadnom uglu od 25

Computer simulation of the airflow around the wings Computer simulation of the airflow around the wings

Computer simulation of the airflow around the canardComputer simulation of the airflow around the canard

RenderRender

RenderRender

Master modelMaster model

Final model of the planeFinal model of the plane

Final model of the planeFinal model of the plane

Final model of the plane Final model of the plane

Final model of the planeFinal model of the plane